Atlantis Dive Slot

Atlantis Dive Slot là trò chơi 5 trục quay và 20 vòng trả được phát triển bởi CTXM, cùng một biểu tượng Wild và Scatter và những sự kết hợp biểu tượng với chức năng thưởng vòng quay miễn phí.   Atlantis Dive Slot Giao Diện Atlantis Dive là video slot mô tả chuyến hành trình thám hiểm. Nhiều biểu tượng là các hình kho báu bạn có thể thấy trong lòng đại dương. Những hình còn lại là một bản đồ, tàu nước ngầm và mũ bảo hiểm lặn. Âm nhạc nổi lên mỗi khi bạn quay các trục trên Atlantis … [Read more...]