Blackjack Classic

Blackjack, hay bài 21 nút, là một trong những trò chơi nổi tiếng nhất ở thế giới sòng bài trực tuyến. Blackjack có nguồn gốc xuất phát từ các sòng bài tại Pháp vào những năm 70.

Trò chơi có 4 bộ bài, mỗi bộ gồm 52 lá. Các lá bài được xào sau mỗi vòng chơi.

Người chơi thi đấu với nhà cái. Mục đích là đánh bại bài trong tay nhà cái, hoặc có giá trị bài cho riêng mình không vượt quá 21 hoặc nhà cái có bài lớn hơn 21. Cả người chơi và nhà cái được chia mỗi bên 2 quân bài, và từ đó, các bên chơi có thể yêu cầu thêm lá bài mới tùy theo luật chơi, nhằm mục đích bài không vượt quá 21. Nhà cái hòa nếu tổng bài là 17, hoặc bài quá 21, sau khi so sánh bài hai bên và tiền cược được thanh toán.

Một Blackjack là bài có giá trị tổng cộng 21, với quân Ách và các giá trị bài 10 (J, Q, K và 10) và chỉ áp dụng khi hai quân bài đầu tiên được chia ra có giá trị này, áp dụng cho cả người chơi và nhà cái.

 

Blackjack Classic

 

Giá trị bài – Blackjack Classic

Blackjack được tính bằng tổng điểm. Trong Blackjack, các quân bài có giá trị như sau:

  • Quân Ách có thể được tính là 1 hay 11.
  • Các quân bài từ 2 đến 9 có giá trị thật giống trên bài.
  • 10, J, Q, K có giá trị 10.

Quân Ách 1 hay 11, đây là bài có giá trị nhất trong tay. Giả sử bạn có (Ách, 7). Giá trị bài có thể là 8 hay 18. Nếu bạn ngừng rút bài, giá trị bài sẽ là 18.

  • Soft: Bài có một quân Ách được tính 11 mà tổng bài không vượt quá 21. Ví dụ, quân ách và 6 là 17.
  • Hard: Bài có quân Ách được tính là 1, nếu tính 11 có thể vượt quá 21. Ví dụ, quân Ách-6-10 là 17.

 

Kết quả – Blackjack Classic

Sau khi người chơi dừng bài (không rút thêm nữa) và nhà cái kết thúc bài của mình, cả hai bên sẽ so sánh bài. Chiến thắng được tính khi bên nào có bài lớn hơn. Nếu bên nào có Blackjack, bên đó sẽ thắng ngay lập tức, khi cả bên kia có 21 thông thường. Nếu bài tổng cộng lớn hơn 21, giá trị bài thua.

Một Blackjack mang đến ba kết quả khác nhau:

Thắng – Người chơi thắng nếu bài lớn hơn nhà cái, khi không vượt quá 21. Chiến thắng được thông báo trên tay.

Thua – Người chơi thua nếu tổng bài nhỏ hơn nhà cái, hoặc vượt quá 21. Phần thua sẽ hiển thị trên bàn chơi.

Hòa – Người chơi và nhà cái có bài bằng nhau. Phần hòa xuất hiện ở bên phía người chơi.

Một chiến thắng thông thường thanh toán tỷ lệ 1:1, đồng nghĩa 10$ tiền cược được trả thêm 10$ và tổng tiền thanh toán là 20$.

Blackjack sẽ thanh toán tỷ lệ 3:2, với 10$ cược trả 15$ bao gồm tiền đặt cược ban đầu.

  • Bảo Hiểm trả tỷ lệ 2:1. Chẳng hạn, nếu tiền đặt cược ban đầu là 10$ và đặt Bảo Hiểm (giá trị bằng nửa tiền cược ban đầu), người chơi thắng tỷ lệ 2:1 với 5$ tiền Bảo Hiểm và nhận thêm 10$ nếu cho rằng nhà cái có Blackjack.
  • Trong trường hợp bài hòa, tất cả tiền cược trả lại cho người chơi.